Báo hoa mai nằm vắt vẻo trên cây nhai ngấu nghiến trăn đá
Thế giới