Truy bắt nhóm đối tượng cầm dao, kiếm cướp tài sản trong đêm ở Hà Nội
Khoa học - Công nghệ