CEO "dị" nhất Phố Wall: Đi làm bằng tàu điện ngầm, diễn DJ ở hộp đêm cuối tuần
Kinh tế