Thị trưởng New York cảnh báo một nửa dân số thành phố có thể mắc Covid-19
Thế giới