Chiếc 787-9 Dreamliner tiếp theo của Bamboo Airways đang rời xưởng Boeing
Kinh tế