Bà Michelle Obama nhắn gửi nữ sinh Việt: Hãy theo đuổi ước mơ thông qua giáo dục
Thế giới