Họa sĩ Vi Kiến Thành làm Cục trưởng Cục Điện ảnh
Văn Hóa - Giáo Dục