Virus viêm phổi giống SARS có thể đã lây lan ra hàng ngàn người
Thế giới