Bất chấp lệnh cấm giữa dịch Covid-19, nhiều người dân Úc vẫn chủ quan và cố trèo rào để đi tắm biển
Thế giới