Dự án 3.000 tỷ bỏ hoang, thành điểm hút chích
Xã hội