Chủ tịch Uỷ ban châu Âu chỉ trích các nước EU thiếu đoàn kết
Thế giới