Đây, Bale đã có câu trả lời cho việc gia nhập MU hay Tottenham
Thể thao