Ngành rau, quả đặt mục tiêu xuất khẩu 5 tỷ USD năm 2020
Kinh tế