Đóng cửa các quán cà phê, trà chanh bụi phố, trà đá, gội đầu để chống dịch Covid-19
Xã hội