“Hung thần” xoay chuyển tình thế ở Syria: Lính Thổ run sợ đứng nhìn đồng minh bị tàn sát?
An ninh - Quốc phòng