Cơ cực như Văn Toàn: "Người bắt nạt" Xuân Trường xa nhà, lại có thêm một người anh lớn lấy mất đôi giầy mới tinh
Thể thao