Sai lầm biến tàu Diamond Princess thành 'lò ấp virus'
Thế giới