Hà Nội: Cách ly tạm thời tòa chung cư nơi bệnh nhân 148 sinh sống
Xã hội