Trú mưa dưới gốc cây, 2 cha con bị sét đánh thương vong
Xã hội