Tổng thống Nga kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm mặt hàng thiết yếu
Thế giới