CĐV Hàn Quốc nhuộm đỏ khán đài, chờ đội nhà giành ngôi nhất bảng
Thể thao