Clip: Người đàn ông đi xe đạp gây phẫn nộ khi phi gậy hạ knock out chú chó nhỏ nhà hàng xóm
Xã hội