Đà Nẵng có 6 cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể đoàn viên năm 2019
Xã hội