Khám phá sức mạnh các vũ khí "sát thần" xuất hiện ở Idlib, Syria
An ninh - Quốc phòng