Sau lùm xùm gian lận, trốn thuế, Coca-Cola Việt Nam nói gì?
Kinh tế