Ngược chiều Âu-Mỹ, TQ ngày thứ hai liên tiếp không ca mắc Covid-19 nội địa
Thế giới