Tin pháp luật số 242, Vũ 'nhôm' làm Đà Nẵng thiệt hại hơn 20 ngàn tỷ
Pháp luật