Mỹ bảo mật thông tin binh sĩ nhiễm Covid-19 vì lo ngại đối thủ
Thế giới