U22 Việt Nam vs U22 Singapore: Thắng tiếp để loại Thái Lan
Thể thao