NATO đón 'sinh nhật' tuổi 70 với hàng loạt thách thức đối mặt
Thế giới