Thua Man Utd, Pep Guardiola tiến đến Fred làm 1 điều trong đường hầm
Thể thao