Tình hình hiện tại của bé 6 tuổi bị anh trai bắn súng hơi trúng lưng, liệt cả 2 chân
Xã hội