Người dân bắt được hải cẩu dạt vào bãi biển ở Thuận An
Xã hội