‘Những gã trai hư trọn đời’ thu hơn 100 triệu USD toàn cầu sau ba ngày
Giải trí