Cùng AK-47, khẩu súng bắn tỉa này đã nổi danh từ chiến tranh Việt Nam
An ninh - Quốc phòng