Số lượng tải các ứng dụng của Facebook tăng mạnh nhờ đại dịch Covid-19
Khoa học - Công nghệ