Covid-19 lây lan khủng khiếp ở Tây Ban Nha, tỉ lệ tử vong ở Ý giảm xuống
Thế giới